Dewizą Kancelarii „PATER” jest rzetelność.
Naszym klientom oferujemy zaangażowanie w podejmowane zlecenia oraz całkowitą dyskrecję.

Gwarantujemy szczerość co do spodziewanych efektów zleconych spraw i nigdy nie deklarujemy, że każda sprawa jest w całości do wygrania, jeżeli nie mamy takiego przekonania na gruncie stanu faktycznego i prawnego sprawy.

Identyfikujemy się z podejmowanymi zleceniami w tym znaczeniu, iż jeśli sprawę przyjmujemy i prowadzimy, traktujemy ją wówczas nie tylko jako sprawę klienta, ale jak własną, w kategoriach honoru prawniczego.

Janusz Pater

Doradca podatkowy (nr 01319)
absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor prawa, wieloletni urzędnik administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i podatkowym, w szczególności procedurze administracyjnej oraz podatkowej, co wykorzystuje zarówno w ramach teoretycznych wykładów dla studentów PWSZ, jak również praktycznie, reprezentując podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Iwona Pater-Surowiak

Radca prawny (KR-1209) i doradca podatkowy (nr 09856)
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2003 r. wpisana na listę doradców podatkowych, a w 2004 r. na listę radców prawnych. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, udziela porad prawnych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych, a także w postępowaniach upadłościowych.

Ewelina Bobrowska

Radca prawny (KR-2927)
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, od 2011 r. pracownik Kancelarii Radcy Prawnego „PATER” Iwona Pater-Surowiak, po ukończeniu aplikacji radcowskiej, w 2015 r. wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym, upadłościowym oraz prawie cywilnym.